Skip to content
หน้าหลัก » TIGORS

TIGORS

ไบโอแมทลิ้งค์ นำเสนอผลลัพธ์ต่อความสำเร็จของโครงการ TIGORS

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 BIOMATLINK นำเสนอผลการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่แม่นยำ จากศูนย์ข้อมูล CORS แห่งชาติ (NCDC) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของโครงการ TIGORS ซึ่งเป็นการจัดสัมนาครั้งสุดท้าย ที่โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ การนำเสนอจัดขึ้นที่ห้องประชุมซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ

    อ่านต่อ »ไบโอแมทลิ้งค์ นำเสนอผลลัพธ์ต่อความสำเร็จของโครงการ TIGORS